Barken AS

Setter dokumentasjon i fokus!

Barken AS er et lite konsultingfirma lokalisert i den lille verdensbyen Fredrikstad – en sentral posisjon på Østlandet. 

Vi har over 30 års samlet erfaring innen dokumentasjon- og systematiseringsfeltet. 

Vi leverer tjenester innen GIS/NIS dokumentasjon av EL, Kabel-TV og Fiber. Vi har kompetanse innen Netbas, Smallworld og Telme/Telemator. 

I tillegg tilbyr byggskanning med moderne utstyr, og produksjon av 3D modeller og punktskyer – et marked med stadig økende viktighet. 

Vi kan også levere tjenester for systematisering av FDV etter NS 3456. 

Dette gjelder organisering av dokumenter, med navngivning etter TFM. 

Vi ser viktigheten av samkjøring av dokumentasjon, BIM og nettstruktur, i ett. 

Ønsker du mer informasjon, kontakt oss på post@barken-as.no