Våre prosjekter

Hesteskoen 47

https://my.matterport.com/show/?m=Ht5vamegbop

Se en interaktiv modell av en skannet bygning her.